Vyjednávání II.

  1) obsah semináře

Seminář navazuje na kurs Vyjednávání I. a zabývá se vyjednáváním v mimořádně složitých situacích. Naříklad při hrozící ztrátě významného zákazníka, vyjednávání proti "přesile", zvládání nátlaku a manipulace.

Důraz na tomto semináři věnuji specifické oblasti vyjednávání, totiž vyjednávání o ceně.

2) trvání kursu

2 dny

3) maximální počet účastníků

12

4) co bude absolvent umět
Nebude se obávat ani velmi složitých situací. Naučí se analyzovat aktuální stav vyjednávání, chápat záměry druhé strany a adekvátně reagovat.  

5) pro koho je kurs určen

Pro zkušenější vyjednavače, kteří si chtějí prohloubit svoje znalosti a natrénovat různé vyjednávací techniky.

Poznámka: Seminář existuje i v podobě se zaměřením na specifika jednotlivých skupin vyjednavačů: pro nákupčí, pro obchodní zástupce, pro manažery pro klíčové zákazníky atd.