"Úkolem nákupu je nakoupit co nejlevněji", zněla věta jedné poměrně zkušené nákupčí, když na začátku kursu odpovídala na otázku, jak chápe funkci nákupu ve firmě. Zbavit se tohoto a mnohých dalších omylů a předsudků a dosáhnout tak toho, že budete umět nakupovat co nejlépe, Vám pomůžou semináře pro nákupčí.

 

1) obsah semináře

 • funkce nákupu ve firmě
 • zásady vyjednávání s dodavateli
 • stanovení cílů pro vyjednávání
 • je nejlevněji vždy nejlépe? - kritéria výběru dodavatele a hodnocení nabídek
 • vyjednávání ve složitých situacích
 • vyjednávání s dominantními a monopolními dodavateli

 

2) trvání kursu

2 dny

 

3) maximální počet účastníků

12

 

4) co bude absolvent znát

 • bude chápat smysl nákupu a funkci nákupčího
 • dokáže vyjednávat tak, aby dosáhl nejlepšího možného výsledku
 • porozumí tomu, že pouhý tlak na co nejnižší cenu může v konečném důsledku vést k tomu, že nákup není tak výhodný, jak by mohl být
 • bude umět odhalit a účinně se bránit nejčastějším trikům prodejců
 • nebude se obávat velkých a zdánlivě nenahraditelných dodavatelů
 • získá vyjednávací sílu
 • bude v nákupu efektivnější - jak z hlediska nakládání s časem, tak finančně

 

 

5) pro koho je program určen

pro nákupčí bez ohledu na délku praxe, protože i zkušení "kozáci" často jednají podle sice zaběhnutých, ale nefunkčních schemat, dále pro vedoucí nákupu a to z firem z jakéhokoli oboru