Otevřené kursy

Image

 

 Otevřené kursy

 

Tuto formu vzdělávání volte v případě, že potřebujete vyškolit 4 a méně zaměstnanců a nemá smysl objednat pro ně firemní kurs.

Otevřené kursy mají výhodu v tom, že se na nich účastníci setkají s lidmi, kteří zastávají podobné pozice v jiných firmách, mohou si tak vyměňovat cenné zkušenosti či získat zajímavé kontakty.

 

Otevřené kursy pořádá v Praze Studio W, s nímž již dlouhá léta spolupracuji a pro něž lektoruji široký okruh témat.

Na 2. polovinu roku 2022 a začátek roku 2023 jsou vypsány tyto kursy - probíhají v prezenční formě, na všechny je možnost online přístupu:

 

 

13.12.2022

Zvládání konfliktních situací

 

4.1.2023

Trénink pro pokročilé obchodníky - užitečné tipy pro praxi

 

5.1.2023

Jak si usnadnit jednání s náročnými kolegy a klienty pro asistentky

 

1. - 2.2.2023

Asertivní komunikace