Otevřené kursy

Image

 

 Otevřené kursy

 

Tuto formu vzdělávání volte v případě, že potřebujete vyškolit 4 a méně zaměstnanců a nemá smysl objednat pro ně firemní kurs.

Otevřené kursy mají výhodu v tom, že se na nich účastníci setkají s lidmi, kteří zastávají podobné pozice v jiných firmách, mohou si tak vyměňovat cenné zkušenosti či získat zajímavé kontakty.

 

Otevřené kursy pořádá v Praze Studio W, s nímž již dlouhá léta spolupracuji a pro něž lektoruji široký okruh témat.
 

Informace o tématech, aktuálních termínech, podmínkách a přihlášku naleznete zde (do řádku "hledat" zadejte slovo Raška).  

Kromě těchto mnou vedených kursů pořádá Studio W velké množství dalších otevřených seminářů a školení a to jak v oblasti "měkkých", tak "tvrdých" dovedností.