Obchodní dovednosti pro prodejce, prodejní manažery

Profesionální prodejní tým je základem úspěchu

1098051568-403

Množství lidí, zabývajících se různými formami prodeje, se dá těžko zjistit, jsou jich ale rozhodně statisíce. Prodej je pro každou společnost tím, co do značné míry určuje, zda bude či nebude na trhu úspěšná. Proto kvalita a vzdělání prodejních týmu silně ovlivňuje výsledky každé firmy.

 

Přesto však mnohé z nich do vzdělání svých prodejců (obchodních zástupců, key account manažerů, pracovníků klientského servisu, reklamačních oddělení atd.) investují velmi málo času a peněz. Raději hledají mnohdy bolestné cesty, jak ušetřit při snižujícím se obratu a maržích, než jak zlepšovat svůj hospodářský výsledek navyšováním prodeje. Při rozhovorech s nákupčími z mnoha oborů často zjišťujeme, že "své" prodejce považují na nekompetentní a nespolupracují s nimi rádi.

 

Proč tomu tak je? Na svých seminářích pro obchodníky jim vždy kladu otázku "Co jste za poslední rok udělali proto, aby z vás byli lepší prodejci?". Odpovědí bývá rozpačité mlčení. Tatáž reakce následuje na otázku, kolik knih o technikách prodeje přečetli. Většinou žádnou.

 

Přitom být dobrým prodejcem je stejné, jako být dobrým sportovcem. Talent je dobrým základem, ale bez intenzivního vzdělávání se člověk špičkovým prodejcem stát nemůže!

 

A tak po světě pobíhají deseti a statisíce naprosto průměrných "prodejců", kteří o svém řemesle nevědí vůbec nic a opakují stále tytéž chyby, které dělaly i generace jejich průměrných předchůdců. Prodávají málo a většina jejich "úspěchů" je spíše navzdory, než díky jejich schopnostem.

 

Úspěšné firmy do svých lidí investují a vědí, že se jim to mnohokrát vrátí.

 

Více o kursech pro prodejce najdete v jednotlivých tématech (prodejní dovednosti, vyjednávání, David a Goliáš).