Nácvik použití asertivních technik ve složitých situacích

vztek-

Víte už, co je asertivita? Znáte asertivní techniky, ale ne vždy je umíte použít správným způsobem a ve správnou chvíli? Po absolvování tvrdého nácviku to umět budete.

 

1) obsah semináře

seminář je věnován intenzivnímu nácviku použití asertivních technik. Podrobně a do hloubky se zabývá defektní komunikací a obraně proti ní (manipulace).

2) trvání kursu

2 dny

3) maximální počet účastníků

12

4) co bude absolvent umět

získá jistotu a suverenitu při využití asertivních technik v praxi

5) pro koho je kurs určen

seminář je určen pro ty, kdo již znají základy asertivity a seznámili se s asertivními technikami