Pro skeptiky

O skepticích s humorem

Poměrně často se setkávám na školeních, zejména firemních, s lidmi, kteří k němu přistupují s apriorní nedůvěrou. Ta vyrůstá z toho, že mají nedobré zkušenosti se školeními, která absolvovali v minulosti a která jim nic nedala. Mám takovéto situace rád, protože mám o motivaci víc: ukázat i těm největším skeptikům, že školení jim může něco přinést. Podaří-li se nalézt správné postupy, jak s takovým skeptikem nebojovat, ale hledat cesty ke shodě, bývají nakonec tito lidé těmi nejlepšími a nejaktivnějšími účastníky školení. Kladou-li rýpavé a "nepříjemné" otázky, udělají toho pro výsledek školení velmi mnoho. Přečtěte si parafráze výroků několika skeptiků, které pronesli při hodnocení školení na jeho závěru:

 

"Se školením jsem nebyl spokojen. Jsem totiž zvyklý si na školeních přečíst noviny a zdřímnout si, což na tom vašem opravdu nešlo." - účastník školení, Pražská teplárenská, a.s.

 

"Stejně jako ze všech ostatních školení, i z toho vašeho jsem v průběhu odešel. Toto bylo však úplně první, kam jsem se také vrátil." - účastník školení, Bosch diesel Jihlava

 

"Absolvoval jsem ve své obchodnické kariéře zatím dvě školení, první v agentuře xy, to druhé s vámi. Má celková spokojenost je průměrná, přičemž to první školení bylo naprosto k ničemu." účastník školení, velkoobchodní společnost