Prodejní dovednosti

Kdo je to dobrý prodejce? Člověk, který dokáže najít toho správného člověka, jemuž dokáže prodat výrobek či službu, které mu přinesou nějaký užitek.

Kdo je špatný prodejce? Člověk, který odradí od koupi i toho, kdo si sám něco koupit chtěl .

Jakých prodejců znáte více? Souhlasíte, že těch druhých? Žoviálnost, neposlouchání, upovídanost, neschopnost argumentovat, neschopnost zvládat i ty nejbanálnější námitky, neplnění dohod a slibů, neorganizovanost, nevíra v sebe sama a svůj produkt, to je běžný model chování mnoha i dlouholetých prodejců.

Příčinu svých neúspěchů pak takoví prodejci vidí všude okolo: v produktu, v marketingu, v logistice, v nákupčím, v kupujícím či v ekonomické situaci. Přitom příčina leží úplně jinde. V nich samých.

 

1) obsah semináře

Seminář je zaměřen na rozvoj prodejních dovedností. Zabývá se celkovou filozofíí prodeje, akvizicí nových klientů a udržování stávajících. Učí hledat cesty k úspěchu v sobě samém, v umění najít správné cesty k oslovení těch správných lidí a tím správným způsobem.

2) trvání kursu

Tento kurs je zaměřený na nácvik jednotlivých technik. Trvá 4 dny, které je možné rozdělit do dvou dvoudenních částí.

3) maximální počet účastníků

12

4) co bude absolvent umět

Bude umět najít zdroje svého úspěchu především v sobě samotném. Bude sebejistý a sebevědomý.

Naučí se překonávat mýty a pověry, jimiž se často bezmyšlenkovitě řídíme a jež nám brání v úspěchu.

Bude chápat zákazníka jako partnera, naučí se mu naslouchat a slyšet, co říká.

Seznámí se s technikami, které výrazně zvýší šanci dosáhnout uzavření obchodu.

Naučí se oslovovat klienty a to nové i stávající. Bude umět podporovat zákazníkovu věrnost.

Bude se na jednání s klientem těšit, nikoli se ho obávat.

Námitky a překážky nebude chápat jako něco, co mu brání v dosažení cíle, ale jako schody k jeho dosažení.

Stane se příslušníkem prodejní elity.

 

5) pro koho je program určen

Pro prodejce, prodavače, obchodní zástupce, obchodní asistenty, osobní poradce, key account manažery, obchodní manažery a každého, kdo chce být úspěšným v prodeji, bez ohledu na obor působení.