Individuální koučování

raska_tomas_086-copy

Individuální koučování je velmi účinným nástrojem zvyšování osobní výkonnosti. Umožňuje koučovanému uvědomit si důvody, které vedou k nižším výkonům, odhalit jejich příčiny a nalézt cesty k jejich odstranění.

Tato metoda funguje pouze tehdy, panuje-li mezi koučem a koučovaným absolutní důvěra.

Koučování obvykle začíná setkáním, na němž si s koučovaným definuji jeho cíle a očekávání. Koučovaný následně vyplní několik osobnostních testů a na základě jejich vyhodnocení připravím podrobné schema koučování.

Koučování samotné probíhá formou cca 1,5 - 2 hodinových sezení, kterých bývá celkem nejméně 6. Na nich formou rozhovoru odhalujeme příčiny nízké výkonnosti a osobní nespokojenosti a stanovujeme cesty k jejich řešení. Koučovaný je odstraňuje v postupných krocích tak, aby se postupně dostal ke stanovenému cíli.