Vyjednávání I.

 1) Obsah semináře

Vyjednávání je součástí života každého člověka. Vyjednáváme, aniž bychom si to uvědomovali. Reklamujeme výrobek, řešíme se sousedy rušení nočního klidu nebo s dětmi jejich školní záležitosti? Pak vyjednáváme.

Mnoho profesí má vyjednávání jako podstatu své práce. Nejen obchodníci či diplomaté musejí vyjednávat a uzavírat dohody.

Seminář Vyjednávání I. se zabývá těmito tématy:

  • definice pojmu vyjednávání
  • různé přístupy k vyjednávání
  • fáze vyjednávání
  • stanovení cílů pro vyjednávání
  • vyjednávací strategie a taktiky
  • chyby ve vyjednávání
  • zvládání argumentace
  • překonávání námitek
  • práce s ústupky
  • umění uzavřít dohodu

2) trvání kursu

2 dny

3) maximální počet účastníků

12

4) co bude absolvent umět
 Absolvent bude rozumět zákonitostem vyjednávání, získá důvěru v sebe sama. Naučí se stanovit správně své cíle a pochopit cíle partnera. Bude chápat vyjednávání nikoli jako proces vedoucí k porážce protivníka, ale jako cestu ke vzájemně výhodné dohodě. Nebude se bát námitek a naučí se správně argumentovat. Dokáže analyzovat průběh jednání a adekvátně reagovat. Bude sledovat svůj cíl. Naučí se směřovat k dohodě.

5) pro koho je kurs určen

Pro kohokoli, kdo vyjednává - se zákazníky, dodavateli, kolegy v zaměstnání či v soukromí. Tedy prakticky pro každého.

Poznámka: Seminář existuje i v podobě se zaměřením na specifika jednotlivých skupin vyjednavačů: pro nákupčí, pro obchodní zástupce, pro manažery pro klíčové zákazníky atd.