Asertivní komunikace

agrese

Asertivita je módní pojem. Téměř každý o ní slyšel a co člověk, to názor na to co asertivita je.

Asertivita je otevřený, přímý a nekonfliktní způsob, jak dosáhnout svého a respektovat přitom potřeby a zájmy druhých.

Po absolvování cyklu asertivita to budete umět i vy.

 

1) Obsah semináře

 Asertivita jako způsob, jak prosadit své zájmy při současném respektování zájmů druhé strany

 • vymezení pojmu asertivita
 • vysvětlení rozdílu mezi pasivním, agresivním a asertivním způsobem komunikace
 • rozpoznání manipulace ze strany partnera a reakce na ní
 • asertivní předcházení konfliktům
 • asertivní řešení již vzniklých konfliktů
 • umění sdělovat i velmi nepříjemné věci bez pocitu viny
 • reakce na kritiku (oprávněnou i neoprávněnou)
 • umění naslouchat 
 • schopnost jasně formulovat myšlenky
 • asertivita nejen jako uvědomění si svých práv, ale také povinností

2) trvání kursu

2 dny

3) maximální počet účastníků

12

4) co bude absolvent umět
 

 • dobře zvládat situace hrozící vznikem konfliktu
 • principy a zásady asertivní komunikace,
 • ovládat klíčové asertivní dovednosti: umět zdvořile odmítnout (říci ne), věcně čelit kritice, poskytnout zpětnou vazbu (kritiku), umění trvat na svých právech, požádat o laskavost, zvládat jednání s agresivními, nevstřícnými a nespolupracujícími jedinci


5) pro koho je kurs určen

Pro každého, kdo potřebuje účinně zvládat náročné situace v komunikaci, dokázat obhájit svá práva, přitom si však zachovat věcnost a nezpůsobit zbytečné konflikty. Ideální pro manažery, obchodníky, pracovníky vyřizující reklamace a stížnosti, zaměstnance oddělení služeb zákazníkům atd.