Prezentační dovednosti

raska_tomas_066-copy

1) obsah semináře

Prezentace, je-li dobře zvládnutá, je silným nástrojem k ovlivnění druhých lidí. Seminář je zaměřen na nabytí jistoty při prezentaci před publikem. Zaměřuje se na dva stejně důležité pilíře prezentačního umění:

 1. správně zformulovat myšlenku a dokázat ji sdělit
 2. techniky prezentování

 

 • umění jasně zformulovat sdělení
 • správné načasování prezentace
 • příprava místnosti
 • schopnost používat správné a správně vizuální pomůcky
 • logické strukturování prezentace do celků
 • práce s publikem
  • nepřátelsky naladěným
  • nezúčastněným
  • přátelsky naladěným
 • zvládání námitek a projevů nesouhlasu publika
 • materiály pro publikum
 • rétorika
 • řeč těla při prezentaci
 • tipy a rady pro zvýšení účinnosti prezentace
 • tréma – dokážeme se jí zbavit?
 • největší hříchy prezentátorovy

 2) trvání kursu

2 dny

3) maximální počet účastníků

12

4) co bude absolvent umět

Přesvědčivě prezentovat. Dokáže volit správné argumenty tak, aby oslovil publikum. Bude umět dobře působit, vyvaruje se zásadních i menších chyb. Dokáže reagovat na publikum a používat triky pro zvýšení účinnosti prezentace.

5) pro koho je program určen

Pro všechny, kdo prezentují před publikem a chtějí zvýšit atraktivitu, zajímavost a dopad svých prezentací na něj.