Zvládání konfliktních situací

konflikt

Konflikt chápeme často jako něco nepříjemného. Přitom konflikt je jako koupel v ledové vodě: nejsme-li připravení a otužilí, bude to veskrze otřesný zážitek, který skončí nemocí. Budeme-li připraveni, osvěží taková koupel tělo i duši a posune nás dál.

Najděte cesty,  jak vyjít z konfliktu posílení a spokojenější. Vy i druhá strana.

 

1) obsah semináře

Konflikty jsou každodenní součástí našich životů. Dokážeme-li konflikty zvládat správným způsobem, mohou nás obohatit. Jestliže se však konflikt změní ve vzájemné napadání, boj "kdo z koho" a snahu "umlátit" druhou stranu argumenty, mají destruktivní vliv na psychiku každého člověka.

 • definice pojmu konflikt
 • vliv nezvládnutých konfliktů na psychiku člověka
 • příčiny konfliktů
 • předpoklady nutné ke správnému zvládnutí konfliktů
 • jednání s agresivními či nevstřícnými jedinci, kteří nechtějí spolupracovat
 • chování v situacích, kdy jednání druhé strany přesáhne přijatelné meze
 • reakce na agresi
 • verbální a neverbální komunikace v konfliktní situaci
 • předcházení konfliktům

 

2) trvání kursu

2 dny

3) maximální počet účastníků

12

4) co bude absolvent umět
 

 • rozpoznat blížící se konflikt
 • vyvarovat se konfliktního jednání
 • dobře zvládat situace hrozící vznikem konfliktu
 • ovládat svoje emoce během konfliktu
 • používat techniky ke zvládnutí konfliktu
 • vést i konfliktní jednání k "win - win" závěru
 • respektovat odlišné názory

5) pro koho je kurs určen

Pro každého, kdo se dostává do konfliktních situací a má pocit, že je nedokáže zvládnout bez negativních emocí.

Velmi vhodný je pro pracovníky, kteří se ze své pozice často dostávají do situací hrozící vznikem konfliktu, řeší stížnosti zákazníků atd.