Profesionální klientský přístup

raska_tomas_129-copy

Po dvaceti letech fungování tržní ekonomiky by měly být každému, kdo pracuje se zákazníky, jasné zásady a pravidla chování ke klientovi. Přesto tomu tak není a často se setkáváme s neochotou, neprofesionalitou, arogancí, přehlížením a nezájmem. Získat zákazníka je velmi těžké, ztratit jej lze ve vteřině.

Seminář umožní účastníkům pohlédnout na vztah se zákazníkem z jiného úhlu. Umožní mu vyjít zákazníkovi vstříc bez toho, aby ohrozil svou důstojnost a zároveň dokázal zachovat rovnoprávný vztah.

 

1) obsah semináře

Zabývá se základy klientského přístupu, nácvikem důrazného, ale nevtíravého přístupu, uměním aktivně zjišťovat a vnímat potřeby zákazníka. Argumenty, námitky, komunikace osobní, po telefonu, mailem.

2) trvání kursu

2 dny

3) maximální počet účastníků

12

4) co bude absolvent umět

Jednat se zákazníkem plně profesionálně a zároveň lidsky, zaujmout zákazníka, vnímat jeho potřeby. Zvládne komunikaci i ve složitých situacích - stížnosti, reklamace, arogance.

5) pro koho je program určen

Pro prodejce, prodavače, zaměstnance zákaznických center, call center, obchodní manažery.