Školení, semináře, koučování

Image

 

Vážení návštěvníci těchto stránek, vážení přátelé,


vítám Vás na webových stránkách, na nichž naleznete informace o tréninkových a koučovacích programech, které pořádám již od roku 2003 a které pomáhají lidem k dosažení úspěchů a spokojenosti v jejich profesním i osobním životě.
Více než čtrnáct let praktických zkušeností z obchodu a následných třináct let zkušeností lektorských mi umožnilo vypilovat způsob vedení seminářů, školení i workshopů tak, aby přinesly účastníkům hmatatelný užitek. Velmi mě těší a zavazují ohlasy, které od svých zákazníků dostávám a které potvrzují, že cesta, po níž jsem se vydal, vede správným směrem. Na jakých pilířích a myšlenkách stojí cesta k Vašemu úspěchu?


Za prvé: praktické zkušenosti
Než jsem se dal na dráhu nezávislého lektora, pracoval jsem 14 let v prodeji, řízení obchodu a marketingu. Všechno, o čem na seminářích mluvím, jsem měl možnost vyzkoušet si na vlastní kůži. Zkušenosti kombinuji s teoretickým zázemím, čímž vznikne prakticky využitelný a srozumitelný celek, jenž absolventům slouží k řešení konkrétních situací.


Za druhé: respekt
Nikdy nevystupuji vůči klientům či účastníkům školení jako ten chytřejší, který jim vysvětlí, jak to mají dělat. Mým cílem a úkolem je účastníky vést k tomu, aby sami přišli na ideální způsob komunikace. Nikoli nadřazenost, ale partnerství, nikoli poučování, ale inspirace.


Za třetí: zážitek
Co si člověk přečte, z větší části rychle zapomene. Co prožije, bude si pamatovat dlouho. Proto se na školeních hodně věnujeme nácvikům konkrétních i modelových situací a jejich analýze.


Za čtvrté: otevřenost a podpora
Účastníkům poskytuji přímou a férovou zpětnou vazbu. Nemá smysl bagatelizovat chyby a bát se o nich mluvit. Zároveň se snažím nasměrovat každého k tomu, aby sám nalezl cestu, jak chyby neopakovat.
 

Za páté: náročnost
Chce-li se někdo stát špičkovým běžcem, nestačí mu proběhnout se jednou za čas okolo domu. Musí trénovat tvrdě a za tvrdých podmínek. Proto jsou i má školení pro účastníky náročná, aby jejich práce mohla být více koníčkem a zábavou, než urputnou dřinou.


Za šesté: osobní angažovanost
V modelových situacích většinou hraji partnera já sám. Jen tak mohu účastníky cíleně dostávat do složitých situací, s nimiž si musejí dokázat poradit.
 

Za sedmé: energie
Aby školení nebylo nezáživné, musí být nabito energií a emocemi. To, co sami prožijeme, na čem jsme emočně angažovaní, si zapamatujeme podstatně lépe, než jen suchou přednášku.

 


Za osmé: dobrovolnost a diskrétnost
Účast v modelových situacích není povinná a řekne-li někdo „ne“, respektuji to. Zároveň garantuji, že jakýkoli video záznam se nedostane, není-li s tím účastník dopředu seznámen a nedá k tomu souhlas, do rukou nikoho dalšího.


Za deváté: pružnost
Vždy mám připravenou osnovu a plán školení. Jestliže ale v jeho průběhu zjistím, že je žádoucí udělat úpravy, které povedou k většímu užitku pro účastníky, udělám je.


Za desáté: odpovědnost
Neexistuje špatný účastník školení. Existuje pouze špatný lektor. Za výsledek svých školení nesu plnou odpovědnost a ručím za něj svým jménem.
 

 

Dodržování tohoto desatera mi umožňuje získávat důvěru klientů i účastníků školení. Osobnost trenéra je pro výsledek školení vždy tím nejzásadnějším prvkem a proto dávám do školení maximum energie a entuziazmu, jejichž přenesení na účastníky považují oni sami vždy za velký přínos.
Roli lektora vnímám jako roli partnera, nikoli jen jako roli učitele, přednášejícího nebo pouhého prezentátora.

 

Těším se na setkávání s vámi.

 

VášPortrétní fotografie na těchto stránkách jsou dílem fotografa Petra Šolara