Firemní kursy

 

Jsou vhodné pro skupiny nad 4 - 5 lidí. Výhodou této formy vzdělávání je to, že dostanete kurs ušitý přesně na míru Vašim potřebám. Standardní postup při koncipování firemních vzdělávacích programů je následující:

 

 

1. prvotní zadání od klienta, v němž shrne základní cíle školení
 

2. osobní schůzka mezi mnou a zadavatelem školení sloužící k upřesnění očekávání klienta, seznámení s fakty důležitými pro koncipování školení. V této fázi je velmi důležité vycházet nejen z očekávání klienta, ale především z problému, k jehož vyřešení chce školením přispět.

Příklad: zadání klienta zní "Potřebujeme udělat nějaké školení pro zaměstnance, aby byli více motivovaní." V průběhu rozhovoru s vedením firmy však zjistíme, že potíž není v podřízených, ale ve způsobu jejich vedení. V takovém případě navrhnu uspořádání semináře na téma "vedení lidí" pro management.
 

3. následně nejpozději do 3 dnů zašlu podrobnou nabídku obsahující koncepci školení, jeho průběh a cenu.

 

4. upřesnění nabídky, prodiskutování detailů
 

5. dohoda o organizačním zajištění a termínu
 

6. samotné školení
 

7. následně je možná schůzka se zadavatelem a vyhodnocení školení z mé strany


 

Po formální stránce nepovažuji za nutné uzavírání žádných písemných smluv či dohod. Vycházím z pravidla, že tam, kde se lidé chtějí dohodnout, smlouvu nepotřebují a tam, kde ne, jim smlouva nepomůže. Za kvalitu svých služeb ručím svým jménem.

Samozřejmě však respektuji, pokud interní pravidla klienta vyžadují písemnou formu dohody.

 

Programy zajišťuji v různém rozsahu služeb:

 

1. poskytnutí pouze lektorských služeb (přijdu na určené místo a "pouze" lektoruji, pochopitelně včetně učebních materálů atd.)


2. poskytnutí kompletního organizačního zajištění (účastníci se dostaví na dohodnuté místo a o nic dalšího se oni ani jejich zaměstnavatel nestarají)
Spolupracuji s hotely a penziony po celé republice.

Pokud je to jenom trochu možné, doporučuji organizovat semináře mimo sídlo firmy! Je to pro účastníky příjemnější a podstatně méně vadí rušivé vlivy.

 

Zpětná vazba od účastníků probíhá jednak formou shrnutí (ústního) na konci semináře a jednak vyplněním ankety.